Čo separujeme

Prehľad jednotlivých zložiek separovaného odpadu

Vývoz separovaných zložiek odpadu

Prehľad najbližších vývozov odpadu

Papier
a TETRA PACK

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 28.01.2022

Sklo
a sklenené obaly

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 31.01.2022

Zmiešané plasty
a PET fľaše

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 07.02.2022

Sklo
a sklenené obaly

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 03.03.2022

Aktuality

Prečítajte si novinky o separácii v obci

Obec poskytne každej domácnosti kompostér na kuchynský odpad aj s návodom na kompostovanie.

Harmonogram zberu separovaného odpadu bol rozšírený o viac termínov zberu.

Tužkové batérie a malé elektrospotrebiče môžte odovzdávať celoročne na obecnom úrade.