Čo separujeme

Prehľad jednotlivých zložiek separovaného odpadu

Vývoz separovaných zložiek odpadu

Prehľad najbližších vývozov odpadu

Zmiešané plasty
a PET fľaše

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 06.12.2022

Papier
a TETRA PACK

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 12.12.2022

Sklo
a sklenené obaly

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 28.12.2022

Aktuality

Prečítajte si novinky o separácii v obci

Obec poskytne každej domácnosti kompostér na kuchynský odpad aj s návodom na kompostovanie.

Harmonogram zberu separovaného odpadu bol rozšírený o viac termínov zberu.

Tužkové batérie a malé elektrospotrebiče môžte odovzdávať celoročne na obecnom úrade.