Čo separujeme

Prehľad jednotlivých zložiek separovaného odpadu

Vývoz separovaných zložiek odpadu

Prehľad najbližších vývozov odpadu

Jedlé oleje
a tuky

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 03.06.2024

Zmiešané plasty
a PET fľaše

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 03.06.2024

Papier
a TETRA PACK

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 28.06.2024

Zmiešané plasty
a PET fľaše

Čas: 07:00 - 10:00
Dátum: 02.07.2024

Aktuality

Prečítajte si novinky o separácii v obci

Obec poskytne každej domácnosti kompostér na kuchynský odpad aj s návodom na kompostovanie.

Harmonogram zberu separovaného odpadu bol rozšírený o viac termínov zberu.

Tužkové batérie a malé elektrospotrebiče môžte odovzdávať celoročne na obecnom úrade.